Politică de Confidențialitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal
Considerăm asigurarea dreptului la protecția datelor cu caracter personal ca un angajament fundamental Eightera WOOD ART, prin urmare vom dedica toate resursele și eforturile necesare pentru a prelucra datele dumneavoastră în deplină concordanță cu Regulamentul (UE) 2016/679 (“Regulamentul general privind protecția datelor” sau “GDPR”), precum și cu orice altă legislație aplicabilă pe teritoriul României. Întrucât unul dintre principiile esențiale ale acestui cadrul legal îl reprezintă transparența, am pregătit acest document prin care dorim să vă informăm despre modul în care colectăm, utilizăm, transferăm și protejăm datele dumneavoastră cu caracter personal atunci când interacționați cu noi în legătură cu produsele și serviciile noastre, inclusiv prin site-ul nostru web.

Ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifica periodic această Politică de Confidențialitate, pentru a reflecta orice modificări ale modului în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal sau orice modificări ale cerințelor legale. În cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa pe website-ul nostru versiunea modificată a Politicii de Confidențialitate, motiv pentru care va rugam sa verificați periodic conținutul acestei Politici de Confidențialitate.

Cine suntem și cum ne puteți contacta
Website-ul nostru eighterawoodart.ro cât și denumirea comercială Eightera WOOD ART aparțin entității juridice românești S.C. EIGHTERA S.R.L., având sediul social în str. Soarelui, Nr.7, Scara C, Ap.4, Municipiul Brașov, Județul Brașov, cu număr de ordine în Registrul Comerțului J8/1627/08.05.2019, cod unic de identificare fiscală: 41078171 (în continuare „Eightera WOOD ART” sau „noi”).
Întrucât suntem mereu deschiși să aflăm opiniile și sugestiile dumneavoastră, cât și să vă furnizăm orice informații suplimentare, vă încurajăm să ne contactați la adresa de e-mail contact@eightera.ro sau la numerele de telefon +40-736-272-830 / +40762-825-901.

Scopul acestei politici
Eightera WOOD ART vă respectă dreptul asupra datelor dumneavoastră cu caracter personal (termen care se referă la informații privind orice persoană fizică identificată sau identificabilă). De aceea, dorim să ne asigurăm că înțelegeți ce informații culegem, cum și de ce le folosim, cui le putem dezvălui, ce măsuri de securitate luăm pentru a le proteja, ce drepturi aveți și cum vi le puteți exercita.

Ce informații colectăm?
În general, colectăm datele dvs. cu caracter personal direct de la dumneavoastră, astfel încât aveți controlul asupra tipului de informație pe care ne-o oferiți. Cu titlul de exemplu, primim informații de la dumneavoastră în felul următor:
Când vă creați un cont Eightera WOOD  ART, ne transmiteți: adresa de e-mail, numele și prenumele;
În cadrul paginii dumneavoastră personale (Contul meu) din platforma Eightera WOOD ART aveți posibilitatea să adăugați informații suplimentare, precum: număr telefon mobil, adrese de livrare, de facturare, etc.;
Când plasați o comandă, ne furnizați informații precum: produsul ales, numele și prenumele, adresa de livrare, detalii de facturare, metoda de plată, numărul de telefon, datele cardului bancar etc.
Putem, de asemenea, să colectăm și să prelucrăm ulterior anumite informații cu privire la comportamentul dumneavoastră în timpul vizitării site-ului pentru a vă personaliza experiența online și a vă pune la dispoziție oferte adaptate profilului dvs. Vă invităm să aflați mai multe detalii în acest sens prin consultarea secțiunii privitoare la scopurile prelucrării de mai jos.
Pe site-ul nostru web putem stoca și colecta informații în cookie-uri și tehnologii similare, conform Politicii de Utilizare Cookie-uri.
Nu colectăm și nu prelucrăm în alt mod date sensibile, incluse de Regulamentul General privind protecția datelor în categorii speciale de date cu caracter personal. De asemenea, nu dorim să colectăm sau să prelucrăm date ale minorilor care nu au împlinit vârsta de 16 ani.

Care sunt scopurile și temeiul prelucrării?
Vom utiliza datele dumneavoastră cu caracter personal în următoarele scopuri:

A. Pentru a presta cele mai bune servicii Eightera WOOD ART în beneficiul dumneavoastră
Acest scop general poate include, după caz, următoarele:

 • Crearea și administrarea contului în cadrul eighterawoodart.ro;
 • Prelucrarea comenzilor, inclusiv preluarea, validarea, expedierea și facturarea acestora;
 • Soluționarea anulărilor sau a problemelor de orice natură referitoare la o comandă, la bunurile sau serviciile achiziționate;
 • Returnarea produselor conform prevederilor legale;
 • Rambursarea contravalorii  produselor conform prevederilor legale;
 • Asigurarea serviciilor de suport, inclusiv oferirea de răspunsuri la întrebările dumneavoastră cu privire la comenzi sau la bunurile și serviciile Eightera WOOD ART;

Prelucrarea datelor dvs. pentru aceste scopuri este în cele mai multe cazuri necesară pentru încheierea și executarea unui contract între Eightera WOOD ART și dumneavoastră. De asemenea, anumite prelucrări subsumate acestor scopuri sunt impuse de legislația aplicabilă, inclusiv legislația fiscală și contabilă.

B. Pentru marketing
Ne dorim să fiți la curent cu privire la cele mai bune oferte pentru produsele/serviciile care vă interesează. În acest sens, vă putem trimite un newsletter conținând informații generale și tematice, informații cu privire la produse similare sau complementare cu cele pe care le-ați achiziționat, informații cu privire la oferte sau promoții, informații referitoare la produse adăugate în secțiunea “Cont/Coș” sau secțiunea  “Cont/Listă de dorințe” sau ați arătat interes să le achiziționați, precum și alte comunicări comerciale cum ar fi cercetări de piață si sondaje de opinie, și putem afișa recomandări personalizate pe site-ul. Pentru a vă pune la dispoziție informații de interes pentru dumneavoastră, putem folosi anumite date cu privire la comportamentul dumneavoastră de cumpărător (de ex. produsele vizualizate / adăugate în lista de dorințe / achiziționate) pentru a vă crea un profil. Ne asigurăm întotdeauna că aceste prelucrări se efectuează cu respectarea drepturilor și libertăților dumneavoastră și că deciziile luate în baza acestora nu au efecte legale asupra dumneavoastră și nu vă  afectează similar într-o măsură semnificativă.
În cele mai multe cazuri, ne întemeiem comunicările de marketing pe consimțământul dumneavoastră prealabil. Vă puteți răzgândi și retrage consimțământul în orice moment, prin:

 • Accesarea link-ului de dezabonare afișat în cadrul mesajelor pe care le primiți de la noi;
 • Contactarea Eightera WOOD ART prin email la adresa contact@eightera.ro;

În anumite situații, ne putem baza activitățile de marketing pe interesul nostru legitim de a ne promova și dezvolta activitatea comercială. În orice situație în care folosim informații cu privire la dumneavoastră pentru un interes legitim al nostru, avem grijă și luăm toate măsurile necesare pentru ca drepturile și libertățile dumneavoastră fundamentale să nu fie afectate. Cu toate acestea, ne puteți solicita oricând, prin mijloacele descrise mai sus, să oprim prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în scop de marketing, urmând să dăm curs cererii dumneavoastră.

C. Pentru apărarea intereselor noastre legitime
Pot exista situații în care vom folosi sau transmite informații pentru a ne proteja drepturile și activitatea comercială. Acestea pot include:

 • Măsuri de protecție a site-ului web și a utilizatorilor platformei eighterawoodart.ro față de atacuri cibernetice;
 • Măsuri de prevenire și detectare a tentativelor de fraudare, inclusiv transmiterea unor informații către autoritățile publice competente;
 • Măsuri de gestionare a diverselor altor riscuri;

Temeiul general al acestor tipuri de prelucrări este interesul nostru legitim de a ne apăra activitatea comercială, fiind înțeles că ne asigurăm că toate măsurile pe care le luăm garantează un echilibru între interesele noastre și drepturile și libertățile dumneavoastră fundamentale.
De asemenea, în anumite cazuri ne întemeiem prelucrarea pe dispoziții legale  cum ar fi obligația de a asigura paza bunurilor și valorilor prevăzută de legislația aplicabilă în aceasta materie.

Cât timp păstrăm datele dumneavoastră cu caracter personal
Ca regulă generală, vom stoca datele dumneavoastră. cu caracter personal cât timp aveți un cont pe platforma eighterawoodart.ro. Puteți să ne solicitați oricând ștergerea anumitor informații sau închiderea contului și vom da curs acestor solicitări, sub rezerva păstrării anumitor informații inclusiv ulterior închiderii contului, în situațiile în care legislația aplicabilă sau interesele noastre legitime o impun.

Cui transmitem datele dumneavoastră cu caracter personal
După caz, putem transmite sau oferi acces la anumite date cu caracter personal ale dumneavoastră următoarelor categorii de destinatari:

 • furnizorilor de servicii de curierat;
 • furnizorilor de servicii de plată/bancare;
 • furnizorilor de servicii de marketing;
 • furnizorilor de servicii de cercetare de piață;
 • societăților de asigurare;
 • furnizorilor de servicii IT;
 • altor societăți cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piață a bunurilor și serviciilor noastre.

În cazul în care ne revine o obligație legală sau dacă este necesar pentru a ne apăra un interes legitim, putem de asemenea divulga anumite date cu caracter personal unor autorități publice.
Ne asigurăm că accesul la datele dumneavoastră de către terții persoane juridice de drept privat se realizează în conformitate cu prevederile legale privind protecția datelor și confidențialitatea informațiilor, în baza unor contracte încheiate cu aceștia.

Cum protejăm securitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal
Ne angajăm să asigurăm securitatea datelor cu caracter personal prin implementarea unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate, conform standardelor industriei.
Transmisia datelor dvs. cu caracter personal se face folosind algoritmi de criptare de ultimă generație și le stocam pe servere securizate, asigurând în același timp redundanța datelor.
Pentru efectuarea plăților folosim serviciile procesatorului de plăți eBTpay Banca Transilvania – foloseste tehnologia 3D Secure. Orice informații privitoare la plăți sunt criptate, folosind tehnologia HTTPS cu criptare TSL 1.2.
În ciuda măsurilor luate pentru a proteja datele dvs. cu caracter personal, vă atragem atenția că transmiterea informațiilor prin Internet, în general, sau prin intermediul altor rețele publice, nu este complet sigură, existând riscul ca datele să fie văzute și utilizate de către terțe părți neautorizate. Nu putem fi responsabili pentru astfel de vulnerabilități ale unor sisteme care nu sunt sub controlul nostru.

Ce drepturi aveți
Regulamentul general privind protecția datelor vă recunoaște o serie drepturi în legătură cu datele dumneavoastră cu caracter personal. Puteți solicita accesul la datele dumneavoastră, corectarea oricăror greșeli din fișierele noastre și/sau vă puteți opune la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal. De asemenea, vă puteți exercita dreptul de a vă plânge autorității de supraveghere competente sau de a vă adresa justiției. După caz, puteți beneficia și de dreptul de a solicita ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal, dreptul la restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră și dreptul la portabilitatea datelor.
Mai multe informații despre fiecare dintre aceste drepturi pot fi obținute prin consultarea listei prezentate mai jos.
Pentru a vă putea exercita drepturile, ne puteți contacta folosind detaliile de contact expuse mai sus. Vă rugăm să rețineți următoarele aspecte dacă doriți să vă exercitați aceste drepturi:

Identitate. Luăm în serios confidențialitatea tuturor înregistrărilor care conțin date cu caracter personal. Din acest motiv, va rugam sa ne transmiteți cererile dumneavoastră cu privire la astfel de înregistrări folosind adresa de e-mail aferenta contului eighterawoodart.ro. În caz contrar, ne rezervăm dreptul de a vă verifica identitatea prin solicitarea de informații suplimentare care au ca scop confirmarea identității dumneavoastră.

Onorarii. Nu vom solicita o taxă pentru a vă exercita vreun drept în ceea ce privește datele dumneavoastră cu caracter personal, cu excepția cazului în care solicitarea dumneavoastră de acces la informații este nefondată, respectiv repetitivă sau excesivă, caz în care vom percepe o sumă rezonabilă în asemenea circumstanțe.  Vă vom informa despre orice onorarii aplicate înainte de a vă soluționa cererea.

Durata de răspuns. Ne propunem să răspundem la orice solicitări valide în termen de maxim 30 de zile calendaristice, cu excepția cazului în care acest lucru este deosebit de complicat sau dacă ați făcut mai multe solicitări, caz în care urmează să răspundem în termen de maxim 60 de zile. Veți fi anunțat în prealabil dacă durata soluționării cererii dumneavoastră depășește termenul inițial. S-ar putea să vă întrebăm dacă puteți să ne spuneți exact ce doriți să primiți sau ce anume vă îngrijorează. Acest lucru ne va ajuta să acționăm mai rapid și sa reducem timpul de răspuns la solicitarea dumneavoastră.

Drepturile terțelor părți. Nu suntem obligați să respectăm o cerere în cazul în care ar afecta în mod negativ drepturile și libertățile altor persoane vizate.

Drepturi vizate

Descriere

Accesul

Puteți să ne cereți:
 – să confirmăm dacă vă prelucrăm datele cu caracter personal;
 – să vă punem la dispoziție o copie a acestor date;
 – să vă oferim alte informații despre datele dvs. cu caracter personal, cum ar fi datele pe care le avem, la ce le folosim, cui i le divulgăm, dacă le transferăm în străinătate și cum le protejăm, cât timp le păstrăm, ce drepturi aveți, cum puteți face o plângere, de unde am obținut datele dvs., în măsura în care informațiile nu v-au fost deja furnizate prin această informare;

Rectificarea

Ne puteți cere să rectificăm sau să completăm datele dvs. cu caracter personal inexacte sau incomplete.
Este posibil să încercăm să verificăm exactitatea datelor înainte de rectificarea acestora.

Ștergerea datelor

Ne puteți cere să vă ștergem datele cu caracter personal, dar numai în cazul în care:
 – acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate; sau
 – v-ați retras consimțământul (în cazul în care prelucrarea datelor se baza pe consimțământ); sau
 – dați curs unui drept legal de a vă opune; sau
 – acestea au fost prelucrate ilegal; sau
 – ne revine o obligație legală în acest sens;

Nu avem obligația de a ne conforma solicitării dumneavoastră de ștergere a datelor dvs. cu caracter personal în cazul în care prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal este necesară:
 – pentru respectarea unei obligații legale; sau
 – pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
Există anumite alte circumstanțe în care nu suntem obligați să respectăm solicitarea dumneavoastră de ștergere a datelor, deși acestea două sunt cele mai probabile circumstanțe în care v-am putea refuza această solicitare.

Să aveți în vedere că, înaintea exercitării acestui drept, să vă descărcați din contul eighterawoodart.ro și să vă salvați toate documentele aferente comenzilor efectuate de la Eightera WOOD ART, indiferent dacă facturarea s-a efectuat către dumneavoastră sau către o altă persoană fizică sau juridică (cum ar fi: facturile). În cazul în care nu efectuați acest demers înainte de a va exercita dreptul de ștergere, veți pierde toate aceste documente iar eighterawoodart.ro va fi în imposibilitate de a vi le pune la dispoziție, după caz, deoarece procesul de ștergere a datelor, respectiv a contului eighterawoddart.ro, cu toate datele și documentele aferente acestuia, este un proces ireversibil.

Restricționarea prelucrării datelor

Ne puteți cere să restricționăm prelucrarea datelor cu caracter personal, dar numai în cazul în care:
 – acuratețea lor este contestată (a se vedea secțiunea de rectificare), pentru a ne permite să verificăm acuratețea acestora; sau
 – prelucrarea este ilegală, dar nu doriți ca datele să fie șterse; sau
 – acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate, dar dumneavoastră aveți nevoie de ele pentru a constata, a exercita sau a apăra un drept în instanță; sau
 – v-ați exercitat dreptul de a vă opune, iar verificarea dacă drepturile noastre prevalează este în desfășurare.

Putem continua să folosim datele dvs. cu caracter personal în urma unei solicitări de restricționare, în cazul în care:
 – avem consimțământul dumneavoastră; sau
 – pentru a constata, exercita sau asigura apărarea unui drept în instanță; sau
 – pentru a proteja drepturile Eightera WOOD ART sau ale altei persoane fizice sau juridice.

Portabilitatea datelor

Ne puteți cere să vă furnizăm datele cu caracter personal într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, sau puteți solicita ca acesta să fie „portat” direct către un alt operator de date, dar în fiecare caz numai dacă:
 – prelucrarea se bazează pe consimțământul dvs. sau pe încheierea sau executarea unui contract cu dvs.; și
 – prelucrarea se face prin mijloace automate.

Opoziția

Vă puteți opune în orice moment, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, prelucrării datelor dvs. cu caracter personal în temeiul interesului nostru legitim, în cazul în care considerați că drepturile și libertățile dumneavoastră fundamentale prevalează față de acest interes.
De asemenea, vă puteți opune oricând prelucrării datelor dvs. în scop de marketing direct (inclusiv crearea de profiluri), fără a invoca vreun motiv, caz în care vom înceta în cel mai scurt timp posibil această prelucrare.

Luarea de decizii automate

Puteți cere să nu faceți obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, dar numai atunci când decizia respectivă:
 – produce efecte juridice cu privire la dvs.; sau
 – vă afectează în alt mod similar și într-o măsură semnificativă.

Acest drept nu se aplică în cazul în care decizia la care s-a ajuns în urma luării automate a deciziilor:
 – ne este necesară pentru a încheia sau a derula un contract cu dvs.;
 – este autorizată prin lege și există garanții adecvate pentru drepturile și libertățile dumneavoastră; sau
 – se bazează pe consimțământul dvs. explicit.

Plângeri

Aveți dreptul să depuneți o plângere la autoritatea de supraveghere cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal. În România, datele de contact ale autorității de supraveghere pentru protecția datelor sunt următoarele:

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, România
Telefon: +40.318.059.211 sau +40.318.059.212;
E-mail: anspdcp@dataprotection.ro

Fără a vă afecta dreptul dvs. de a contacta în orice moment autoritatea de supraveghere, vă rugăm să ne contactați în prealabil, și vă promitem că vom depune toate eforturile necesare pentru a rezolva orice problemă pe cale amiabilă.   

Vă reamintim faptul că puteți contacta în orice moment Responsabilul Eightera WOOD ART cu protecția datelor prin transmiterea solicitării dvs. prin oricare dintre următoarele modalități:

 • prin e-mail la adresa: contact@eightera.ro sau
 • prin poștă sau curier la adresa: str. Carierei 164, 507052, Brașov România.

 Informații privind soluționarea litigiilor ăn conformitate cu art. 14 alin. din ODR (Online Dispute Resolution Regulation)
Comisia Europeana acordă consumatorilor posibilitatea de a rezolva disputele legate de Art. 14 Paragraf. 1 al ODR în cadrul propriei platforme online. Platforma (http://ec.europa.eu/consumers/odr) servește ca un site unde consumatorii pot încerca să găsească soluții în afara curții judiciare asupra disputelor legate de achizițiile online și contractele pentru servicii.